Zašto je digital signage važan u savremenom svetu poslovanja?

Digital signage je centralizovana platforma za distribuciju različitih sadržaja koji mogu biti prikazani na jednom ili više ekrana, kojim se upravlja iz jednog centra, što povećava celokupnu efikasnost sistema.Ova platforma se može koristiti za distribuciju različitih informacija kao što su reklame, vesti, vremenska prognoza, informacije o kompaniji…

Digital signage najčešće koristi tehnologiju kao što su LCD, LED, plazma displeji… Njena primena može biti na javnim mestima ili u okviru privatnih poseda.Najčešće je možemo sresti u prodajnim objektima, hotelima, restoranima, poslovnim zgradama…

Razlog sve veće upotrebe i popularnosti ove platforme je što na efikasniji način prenosi poruku, odnosno animira potrošače, posetioce u odnosu na konvencionalne vidove oglašavanja na prodajnom mestu.

Sledi prikaz nekoliko najznačajnih benefita:

– Povećava vidljivost (uočljivost) kompanije

Jedan od najvećih problema koji imaju trgovci je kako privući pažnju potrošača.Postoje brojni načini koju su na raspolaganju- reklamiranje na radiju, televiziji, novinama, magazinima…

Pročitajte više…. link