U prilici smo da Vam ponudimo potpuno nov proizvod na našem tržištu, gde imate direktan kontakt sa Vašim potencijalnim korisnicima ili klijentima. Svako od nas je u bar jednom ugostiteljskom objektu ili drugom javnom mestu iskoristio mogućnost upotrebe besplatnog WiFi-ja.

WiFi baner je proizvod koji korisnik WiFi interneta prvo vidi kada pristupi internetu. Tek klikom na “X” može da se poveže dalje da pretraživačima i ostalim aplikacijama. Pristup internetu vrši se sa različitim uređajima, najčešće mobilni telefoni ali i tableti i laptopovi.

Ograničenje u kampanji ko može da vidi Vašu reklamu u obliku WiFi banera, pa i sa opcijom preusmeravanja na Vašu internet stranicu, možete ograničiti prema gradu i polu osobe. Za svaku kampanju se vrši analiza korisnika prema lokaciji, uređaju, polu i opštem interesovanju. Ugovaranje reklamnog prostora se vrši prema broju pregleda. Minimalni broj pregleda je  1.000.

Interesantno je, a šta dalje?

Nudimo više oblika saradnje. Te Vas molimo da detaljnije pročitate uslove i specifikaciju svakog paketa ponude. Trudili smo se da u paketima obuhvatimo sve potrebe klijenata.

I –  WiFi baner – zakup reklamnog prostora  (Zakup banera sa cenovnikom. Lista lokacija na upit.)

II – WiFi baner – HORECA mreža (Budite deo horeca mreže, na taj način dobijate reklamu u svom poslovnom okruženju bez nadokande.)

III – WiFi baner – Iznajmljivanje uređaja (Kreirajte svoj oglasni prostor, objavite akcije, prodajte reklami prostor svojim partnerima.)

IV – WiFi baner – za događaje (Ako organizujete događaj, na ovaj način imate mogućnost da korisnicima na samom događaju pružite adekvatne informacije, ispoštujete sponzore događaja, i sl.)

I - Zakup reklamnog prostora

Preuzmite ponudu u PDFu  WiFi baner – zakup reklamnog prostora

II - HORECA MREŽA

Preuzmite ponudu u PDFu   WiFi baner – HORECA mreza

III - iZNAJMLJIVANJE UREĐAJA

Preuzmite ponudu u PDFu  WiFi baner – Iznajmljivanje uredjaja

IV - WIFI BANER ZA DOGAĐAJE

Preuzmite ponudu u PDFu  WiFi baner – za dogadjaje

pogledajte primer izveštaja u nastavku  Izvestaj primer