Sertifikovana obuka – GDPR i Zakon o zaštiti podataka,
Beograd, 23. – 24. april

Vreme odrzavanja: 23. – 24. april 2020.
​Mesto odrzavanja – Beograd, hotel Garden


PECB zvanja doplata – GDPR foundation – 24.000 dinara
                                           – zvanje DPO – 52.000 dinara
Kotizacija za seminar  27.000 dinara

Prijava putem imejla – pr@networkmedia.rs


Naziv seminara:
 – Zakon o zaštiti podataka o ličnosti​

Razvijanje kompetencija i znanja potrebnih za vođenje svih procesa u skladu sa zahtevima Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“, broj 87 od 13. novembra 2018.) i Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR) u organizaciji