RTV Vojvodina – oglašavanje u reklamnom bloku 


EMISIJE, FILMOVI, SERIJE, CRTANI FILMOVI, i dr. –  s početkom u 6:30 svakog dana.

Spisak i opis filmskog programa možete preuzeti u sledećem dokumentu Filmski program-JUL 2019


 

CENOVNIK CPP ARANŽMANA

OSNOVNA CENA

  PRVI PROGRAM             CENA           
   30” CPP, Vojvodina all 4+              1. out of prime time                 50
          2. prime time                 80

– prime time – vremenski interval od 16,30-23,00 sati.

CPP UGOVORI

Osnovni kriterijum za određivanje CPP je projektovani budžet za period važenja ugovora. CPP predstavlja neto cenu jednog rejting poena.

POPUSTI

Skala popusta na osnovu budžeta:

    GODIŠNJI NETO BUDŽET     POPUST 
1. ≤ 15.000 EUR 5%
2. 15.001 – 30.000 EUR 15%
3. 30.001 – 45.000 EUR 25%
4. 45.001 – 60.000 EUR 35%
5. ≥ 60.001 EUR 40%

– popust se odobrava na osnovu neto iznosa budžeta na koji se naručilac obavezuje da će iskoristiti (količinski popust).

Skala popusta za avansnu uplatu:

      NETO PROMET       POPUST  
1. ≤ 15.000 EUR 5%
2.     15.001 – 30.000 EUR     7%
3. 30.001 – 45.000 EUR 9%
4. 45.001 – 60.000 EUR 12%
5. ≥ 60.001 EUR 15%

– za izvršene uplate unapred pre početka emitovanja (avans), odobrava se popust po skali popusta za avansnu uplatu.

Sezonski indeksi:

 mesec   JAN  FEB  MAR  APR  MAJ  JUN  JUL  AVG  SEP  OKT  NOV  DEC
 indeks  1,0 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0

Trajanje reklamnog spota:

       SEKUNDI           KOEFICIJENT     
1. do 14” 1,20
2.      preko 15” i više      1,00

– ukoliko trajanje reklamnog spota ulazi sa 13 frejmova i više u narednu sekundu, konačna dužina spota je jednaka toj narednoj sekundi.

Pozicioniranost u bloku

       POZICIONIRANOST           BLOK     
1. Prva pozicija 1,20
2. Poslednja pozicija 1,20
     
     

Posebne napomene

– referentna ciljna grupa za CPP je stanovništvo starije od četiri godine na teritoriji AP Vojvodine;

– obračun isporučenih GRP se vrši na osnovu baze podataka koje daje Nielsen Audience Measurement doo Beograd;

– pri fakturisanju svih emitovanja sa rejtingom manjim od 0,01, rejting je fiksan i obračunava se 0,01;

– za emitovanje propagandnih poruka koje sadrže više oglašivača ili više proizvoda različitih subjekata, cena se uvećava za 20% u odnosu na osnovnu cenu

Opšte odrednice 

** Za posebno ugovorenu poziciju prvi ili poslednji u bloku, cena se uvećava za 20%
** Cena emitovanja komercijalne televizijske reportaže i gostovanja u televizijskoj emisiji, u slobodnim terminima i gde je to moguće, se obračunava po ceni emitovanja propagandnog spota u terminu u kojem se realizuju komercijalna reportaža ili gostovanje, sa popustom 30%.
** Specijalni popusti:
– 50% za promociju delatnosti novina, časopisa, turizma (turističke zajednice, banjsko rekreativni centri, hoteli i sl.), filmskih distributera/domaće kinematografije, obrazovnih/školskih ustanova, kao i za institucionalnu promociju zdravstvenih institucija i ustanova.
– 75% za promociju delatnosti pozorišta, muzeja, umetničkih galerija, organizatora koncerata ozbiljen muzike, izdavača knjiga, za najavu kulturnih manifestacija i sportskih događaja, za ekološke akcije, kao i državnim organima, organima AP i lokalne samouprave, državnim organizacijama ili javnim organizacijama (ustanove, javne agencije i sl.) za akcije od javnog interesa.
-90% za medijsko sponzorstvo naučnih, obrazovnih, kulturnih i sportskih manifestacija, u slučaju posebnog programskog interesa koji utvrđuje Generalni direktor RTV odlukom i/ili ugovorom.
** Cene proizvodnje radio ili tv reklame LINK
** Propagandni materijal mora biti dostavljen najmanje 72 sata pre prvog planiranog emitovanja, u formatu koji odgovara tehničkim standardima emitovanjima na programima RTV
** Otkazi naručenih, odnosno zakupljenih termina emitovanja primaju se najkasnije 3 dana pre početka emitovanja. Otkaz na dan emitovanja nije moguć. Otkazom naručenog odnosno, zakupljenog termina se smatra i nedostavljanje propagandnog materijala sa pratećom dokumentacijom, neophodnom za početak naručenog emitovanja.