Reklama u obliku HOLOGRAMSKE projekcije! TC Ušće, Beograd


cela ponuda u okviru naše baze oglasnog prostora – zatražite zahtev za pristup bazi

Lokacija: UŠĆE shopping centre, Beograd
Tip medija: INDOOR hologram, Hypervsn Wall
Dimenzija: 3 x 3m
Rezolucija: 2124 x 2124px
Dimenzija oglasnog polja: 140 x 140cm
Cena: 900 € /nedeljno
Blok organizovan u trajanju od 90 sek. Reklama klijenata planirana u 15 sekundi po bloku.