Reklamiranje na više lokalnih i regionalnih radio  stanica u istom trenutku, može postići sjajne efekte za većinu kompanija koje posluju na teritoriji cele Srbije. Rezultati pokazuju da slušaoci posvećuju veći deo svoje pažnje upravo lokalnim i regionalnim radijima, jer kroz njihov program dobijaju korisne informacije o najvažnijim dešavanjima sa teritorije na kojoj žive. Lokalne radio stanice zbirno mogu imati veću slušanost od  jedne nacionalne.

Vojvodina

– RADIO NOVI SAD  Pročitajte više

Novi Sad

– RADIO JUGOVIĆ   Pročitajte više