88.2 mhz  Radio Jugović – Novi Sad


 

Programsku satnicu dostavljamo na upit. Program se emituje bez prekida, 24h.

Na talasima Jugović radija ili na 88,2 MHz, slušaoci Novog Sada i okoline (40km), mogu dobiti sve potrebne informacije koje se tiču njihovog svakodnevnog života, od važnih servisnih informacija, preko kulture, privrede do sporta. Ovo je radio koji uspešno sarađuje sa svim gradskim preduzećima, a to znači da su i informacije koje se tiču slušalaca, tačne i pravovremene.

Domaća zabavna muzika je nešto što slušaoci Jugović radija, dobijaju svakodnevno 24 sata. Program priprema mlada i brza ekipa, koja osluškuje ukus slušalaca, a oni to vraćaju zavidnom slušanošću.

PONUDA ZA OGLAŠAVANJE

opšti cenovnik 

Opšte odrednice 

** Za posebno ugovorenu poziciju prvi ili poslednji u bloku, cena se uvećava za 20%
** Cene proizvodnje radio reklame LINK
** Propagandni materijal mora biti dostavljen najmanje 72 sata pre prvog planiranog emitovanja, u formatu koji odgovara tehničkim standardima emitovanjima na radio stanicama
** Otkazi naručenih, odnosno zakupljenih termina emitovanja primaju se najkasnije 3 dana pre početka emitovanja. Otkaz na dan emitovanja nije moguć. Otkazom naručenog odnosno, zakupljenog termina se smatra i nedostavljanje propagandnog materijala sa pratećom dokumentacijom, neophodnom za početak naručenog emitovanja.