Obuke – Sistem menadžmenta i upravljanja standard ISO 10002


ZADOVOLJSTVO KORISNIKA – Smernice za postupanje sa prigovorima u organizacijama

Vreme odrzavanja: 21. februar 2020.
​Mesto odrzavanja – Beograd, hotel Kristal                                                       Prijava putem imejla – pr@networkmedia.rs
Kotizacija za obuku  17.500 dinara