Beograd – led displeji na kioscima na najprometnijim mestima


cela ponuda u okviru naše baze oglasnog prostora – zatražite zahtev za pristup bazi

** Angažovanje publike na mestima na kojima se zadržavaju.
** Digitalni sadržaj obezbeđuje dinamičnu i neposrednu komunikaciju sa posmatračem i ostvaruje bolji efekat.
** Spoljno oglašavanje ne posmatraju samo vozači, već u velikom broju i pešaci.
** Vertikalni video sadržaj kao najbolje konvertujući sadržaj na mrežama.
** Digitalne reklame osiguravaju rezultate u izgradnji imidža i pozicioniranju brenda

Prednosti

** Displej nudi žive boje koje mogu stvoriti jak vizualni efekat.
** Veoma visok stepen osvetljenja LED displeja (minimalno 6000 cd/m2 dok je sunčeva svetlost 5200 cd/m2)
** Displeji su strateški pozicionirani naprometnim mestima kako bi poruke brzo došle do što većeg broja korisnika.

LED displeji su novije generacije, izrađeni u SMD tehnologiji. To znači da je za prikaz svake tačke na displeju zadužena jedna SMD dioda koja obedinjuje 3 boje, za razliku od klasičnih displeja zasnovanih na DIP tehnologiji gde se 1 tačka dobija pomoću 3 diode. 
_____________________________________________

Dimenzija: 1 x 2m
Vreme trajanja reklame u reklamnom bloku je 8 sekundi.
Minimalan broj emitovanja je 1300/dnevno po oglašavaču. Pojavljivanje: 1 u 56 sekundi.

Napomena: realni  piksel razmak 4,9 mm (vrhunska rezolucija). Reklamna  poruka  uvek  je vidljiva  nezavisno  od  vremenskih  uslova.  Led displeji su opremljeni senzorima koji omogućavaju jednako emitovanje video ‐ slike u svim vremenskim uslovima i u svim periodima.
Tehnologija LED displeja je u mogućnosti da prikazuje grafička, statička, animirana i video rešenja.
Format: .avi /.mov /.mp4 /H.264 /MPEG‐4 /slika ‐ grafika .jpeg /.png /.tiff /.ai /.psd /.pdf.
Brzo i lako menjanje reklamiranih poruka ( mogućnost zamene na svakih 24 sata ).