NEDELJNE NOVINE – lokalni nedeljnik, štampano izdanje


 

Publikuju se subotom i distribuiraju na teritoriji Bačke Palanke i okolnih sela. Imaju pedesetogodišnju tradiciju. Tiraž je 2.200 primeraka.

Deo je medijske grupe Vojvođanskih lokalnih medija među kojima su: List „Zrenjanin“, „Nove kikindske novine“, „Novosadski reporter“, „Somborske novine“, „Subotičke novine“ i „Vršačka kula“.


 

PONUDA ZA OGLAŠAVANJE U NEDELJNIKU

cenovnik štampanog izdanja

tehnički zahtevi