Jagodina, City Star agencija, LED-ekrani

Jedan od mnoštva projektovanih i realizovanih ekrana.

LED-ekrani su revolucija u prikazu slika, i video materijala. LED-ekrani (displeji) su ravnopovršinski ekrani koji koriste niz svetlosnih dioda kao piksela za video displej. Takođe može biti i zakrivljen ako prati zakrivljenje fasade na koju je namontiran. Jačina njihove svetlosti omogućava da se koriste na otvorenom u znakovima prodavnica i bilborda. Poslednjih godina su se uobičajeno počeli upotrebljavati u znakovima odredišta na vozilima javnog prevoza. LED ekrani mogu osiguravati opšte osvetljenje pored vizuelnog prikaza, kao što se koristi za osvetljenje pozornice ili druge dekorativne (za razliku od informativnih) svrhe.
LED ekrani Wizard Sound&Light su modularne konstrukcije, čime je moguće kombinovati bilo koji oblik i odnos stranica. Takođe je moguća i linijska primena na obodu terena fudbalskog stadiona kao reklamni displej.

Po zahtevu se mogu realizovati LED-ekrani u bilo kojoj rezoluciji, SD, HD i UHD (4K) formatu.

Korisno je da nam se obratite pre finalne odluke jer za pravilan prikaz i dimenzije kao i udaljenost posmatrača postoje određena pravila. Pravilnim pristupom će se doći i do odlične slike i zadovoljstva posmatača. Takođe je važno da li LED-ekrani stoje napolju ili u zatvorenom.

Za svaki realizovani projekat postoji obavezna garancija, servis, rezervni delovi kao i održavanje u garantnom i van-garantnom roku. Takođe nudimo projektovanje i realizaciju odgovarajuće konstrukcije koja drži ekran, svejedno da li je samostojeći ili montiran na fasadi nekog objekta.

Za maksimalno iskorišćenje mogućnosti LED-ekrani zahtevaju i kvalitetan materijal koji će biti prikazan. Slajd šou ili video materijal mora pratiti rezoluciju ekrana. Moguć je prikaz bilo koje vrste dokumenta, prezentacije ili filma.