CICA – dvonedeljni časopis za žene


 

CICA – dvonedeljni časopis za žene i njihovim porodicama u prodaji je svakog drugog petka po ceni od 59 dinara!

Tiraž: 48.000
Rok za rezervaciju prostora pre izlaska broja, min 15 dana.
Rok za dostavu rešenja, 7 dana pre izlaska novog broja.


 

PONUDA ZA OGLAŠAVANJE U ČASOPISU

cenovnik štampanog izdanja

Dimenzije oglasnog prostora


1/1 strana
1/2 strane položeno
1/2 strane uspravno
1/3 strane položeno
1/3 strane uspravno
1/4 strane položeno
1/4 strane uspravno
Duplerica (K2 + 3. strana)
K4
brendiranje rubrike
specijalni zahtevi

Obrezan format


207 x 297
207 x 148.5
103.5 x 297
207 x 99
69 x 297
207 x 74.5
103.5 x 148.5

207 x 297

Cena


75.000
45.000
45.000
35.000
35.000
25.000
25.000
120.000
100.000
60.000
+ 30%